Munkatérkép Tovább

Közgyülés határozatok 2015 - CSÍKI FÜRDŐK

 

Hotărâre AGA nr. 2. din 10.04.2015.

Aprobare raport administrator unic S.C. CSÍKI FÜRDŐK S.R.L. privind activitatea desfășurată în anul 2014.

Aprobare situații financiare anuale: bilanț, contul de profit și de pierdere, date informative, note explicative, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie.

Hotărâre AGA nr. 5. din 23.06.2015.

Aprobare prelungire mandat administrator unic S.C. CSÍKI FÜRDŐK S.R.L.

Împuternicire administrator unic pentru semnarea actului adițional și act constitutiv actualizat.

Hotărâre AGA nr. 6. din 23.06.2015.

Aprobare înființare punct de lucru pentru S.C. CSÍKI FÜRDŐK S.R.L.