Munkatérkép Tovább

Sajtóközlemény_2014 november

Távfelügyeleti és folyamatirányító és adatgyűjtő-SCADA- rendszer megvásárlása és telepítése című szerződés aláírása

Sajtóközlemény_2014 október

Szentegyháza és Csíkmadaras szennyvíztisztító telepeinek felújítási és bővítési munkálatai című szerződés aláírása

Sajtóközlemény_2014 május

Csíkszereda municípium vízforrásainak és vízműtelepeinek felújítása című szerződés aláírása

Sajtóközlemény_2014 március

Csíkszentdomokos víz- és szennyvízhálózatának bővítése című szerződés aláírása

Sajtóközlemények_2013 november

A szennyvízhálózat karbantartását szolgáló céleszközök árúbeszerzési szerződés aláírása

Hargita megye víz- és szennyvíz közműrendszereinek bővítése és felújítása projekt auditálása című szerződés aláírása

Sajtóközlemények_2013 szeptember

Csíkszenttamás, Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva és Csíkmadaras víz- és szennyvízhálózatainak bővítése elnevezésű szerződés aláírása

Csíkcsicsó víz- és szennyvízhálózatának kiépítése elnevezésű szerződés aláírása

Csíkszentdomokos és Szentegyháza vízbefogásainak, szállítóvezetékeinek és vízműveinek munkálatai című szerződés aláírása

Sajtóközlemények_ 2013 július

Vízhozammérők beszerzése és felszerelése című beszállítói szerződés aláírása

Csíkszereda, Csíkcsomortán, Fitód és Csíkszentlélek települések víz- és szennyvízhálózatainak bővítése és felújítása című szerződés aláírása

Sajtóközlemények_2013 június

Az első, Szentegyháza víz- és szennyvízhálózatainak bővítése és felújítása című építési szerződés megkötése a Hargita megye víz - és szennyvíz közműrendszereinek bővítése és felújítása projekt keretében

Sajtóközlemények_2013 május

Vízhálózat veszteségeinek felderítésére alkalmas mozgó laboratórium megvásárlása című szerződés aláírása

Sajtóközlemények_2013 április

A fiziko-kémiai és mikrobiológiai elemzéseket végző központi laboratórium felszereléseinek megvásárlása című szerződés aláírása

Sajtóközlemények_2013 február

Hargita megye víz- és szennyvíz közműrendszereinek bővítése és felújítása