S.C. HARVIZ S.A. cu sediul în str. Salcâm, nr. 1, Miercurea Ciuc, anunţă publicul interesat asupra începerii procedurii de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru funcţionarea Sistemului de alimentare cu apă potabilă, de canalizare în localităţiile Sândominic, Tomeşti, Cârţa, Dăneşti, Mădăraş şi staţie de epurare în localitatea Mădăraş, judeţul Harghita.
Informaţiile privind influenţa activităţii asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare, între orele 830-1600 şi la sediul Harvíz SA Miercurea Ciuc, str. Salcâm, nr.1.
Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale semnatarului, zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului (tel.0266-371313, 0266-312454, fax.0266-310041).

S.C. HARVIZ S.A. cu sediul în str. Salcâm, nr. 1, Miercurea Ciuc, anunţă publicul interesat asupra începerii procedurii de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru funcţionarea Sistemului de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi staţie de epurare din localitatea Harghita Băi, judeţul Harghita.
Informaţiile privind influenţa activităţii asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare, între orele 830-1600 şi la sediul Harvíz SA Miercurea Ciuc, str. Salcâm, nr.1.
Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale semnatarului, zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului (tel.0266-371313, 0266-312454, fax.0266-310041).

S.C. HARVIZ S.A. titular al proiectului "Racord electric la staţia de epurare Mădăraş, jud. Harghita" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Harghita în cadrul procedurilor pentru care nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Mădăraş, f.nr., jud. Harghita.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron , nr. 43 în zilele de luni, marţi, miercuri, joi între orele 08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmhr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ , până la data de 07.10.2015. Tel. 0266-371313; Fax. 0266-310041.

Anunţ public

S.C. HARVIZ S.A. cu sediul în str. Salcâm, nr. 1, Miercurea Ciuc, anunţă publicul interesat asupra începerii procedurii de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru funcţionarea Sistemului de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi staţie de epurare din localitatea Băile Homorod, judeţul Harghita.
Informaţiile privind influenţa activităţii asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare, între orele 830-1600 şi la sediul Harvíz SA Miercurea Ciuc, str. Salcâm, nr.1.
Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale semnatarului, zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului (tel.0266-371313, 0266-312454, fax.0266-310041).

S.C. HARVIZ S.A.anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate-de către APM Harghita în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extinderea reţelei de canalizare în satul Misentea”, propus a fi realizat în comuna Leliceni, sat Misentea, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://a>pmhr.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Fax. 0266-310041;e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 1 of 2