Puncte de lucru Detalii

Tarife pentru prestarea unor servicii

 

APROBATE prin HOTĂRÂREA. CONS. ADMIN. NR.10/30.07.2013- ANEXA NR.1 - CAP.C

 

DENUMIRE

 

UM

TARIF

 

OBSERVAȚII

Lei fără TVA
Detectare conducta, depistare, spargere lei/ora 80.00 se taxează min.1 ore
Pompare ape uzate cu motopompa lei/ora 30.00 se taxează min.1 ore
Manevre la instalațiile publice de apă lei/buc 60.00  
Rebranșare consumatori lei/buc 400.00 cei debranșați pentru neplată

 

Conectare bransament apă potabilă

lei/buc 250.00 până la DN 32 mm
lei/buc 500.00 peste DN 32 mm
Eliberare adeverințe si xerocopii acte arhivate lei/pagina 10.00  
Demontare/remontare contor apă lei/buc 5.00  
Sigilare pe poziție contor de apă lei/buc 10.00  

Notă: În cazul demontării, remontării și verificării contoarelor  de apă de Laboratorul metrologic  resigilarea este gratuită.

 

VERIFICAREA METROLOGICĂ A CONTOARELOR DE APĂ - Conform LISTA OFICIALĂ actuală a BRML

 DENUMIRE

 UM

TARIF

 OBSERVAȚII

fără TVA
Contor de apa DN 15 mm- DN 25 mm buc 4,97 EURO  
Contor de apa DN 32 mm- DN 40 mm buc 8,48 EURO  

 

APROBATE prin HOTĂRÂREA. CONS. ADMIN. NR.9/20.06.2012- ANEXA NR.1 - CAP.C

 DENUMIRE

 UM

TARIF

 OBSERVAȚII

Lei fără TVA
Accept ape uzate menajere vidanjate la stația de epurare de la terți lei/mc 10.00  
Accept deseuri lichide vidanjate la stația de epurare de la terți lei/mc 60.00  

 

Tarife pentru utilizarea autospecialelor, utilajelor mari, mijloacelor auto

APROBATE prin HOTĂRÂREA. CONS. ADMIN. NR.10/30.07.2013- ANEXA NR.1 CAP. A

 DENUMIRE

 UM

TARIF OBSERVAȚII
Lei fără TVA

 Autovidanjor HR-15-HRV

lei/vidanjare 200.00 descărcare, accept la stația de epurare
km deplasare 4.50
Deplasare la fata locului pentru debransare datornici -interoraș lei/buc 115.00 fără intervenție
Deplasare la fata locului pentru debransare datornici-în afara orașului lei/buc 34.00 fără intervenție
lei/km deplasare 8.00