Puncte de lucru Detalii
  • Tarife pentru eliberarea Avizelor de specialitate – Aprobat prin Hotărârea HCA 127/2009 – (anexa 2 la contractul de delegare a gestiunii), HCA 11/2014 modificată cu HCA 26/2015
  • Tarife pentru utilizarea Autospecialelor, mijloacelor auto, utilajelor

– Aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.10/30.07.2013

Aprobate prin Hotărâre Consiliului de Administrație nr.9. din 28.04.2017

  • Tarife pentru prestarea unor servicii

– Aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație Nr. 9/2012, 10./30.07.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului de Administrație 6/2014