În viaţa de zi cu zi, folosim apa potabilă pentru diverse activităţi: spălatul vaselor, al hainelor, igiena personală etc. Odată utilizată, apa devine murdară.Sistemul de canalizare este folosit pentru colectarea acestei ape înainte de a fi redată mediului înconjurător.Acest lucru implică elaborarea, întreţinerea şi extinderea unei reţele vaste de canalizare care să facă faţă fluxului mare de apă uzată.

   APROBATE prin HOTĂRÂREA. CONS. ADMIN. NR.9/20.06.2012-  ANEXA NR.1  - CAP.C
DENUMIRE UM TARIF  OBSERVAȚII 
Lei fără TVA
Accept ape uzate menajere vidanjate la statia de epurare de la terti lei/mc 10.00    
Accept  deseuri lichide vidanjate la statia de epurare de la terti lei/mc 60.00    
         
         
   TARIFE PENTRU UTILIZAREA  AUTOSPECIALELOR, UTILAJELOR MARI, MIJLOACELOR AUTO   
         
   APROBATE prin HOTĂRÂREA. CONS. ADMIN. NR.10/30.07.2013-  ANEXA NR.1  CAP. A 
DENUMIRE UM TARIF  OBSERVAȚII 
Lei fără TVA
Autovidanjor HR-15-HRV lei/vidanjare 200.00 descărcare, accept la stația de epurare
km deplasare 4.50
Deplasare la fata locului pentru debransare datornici -interoraș lei/buc 115.00 fără intervenție 
Deplasare la fata locului pentru debransare datornici-în afara orașului lei/buc 34.00 fără intervenție 
lei/km deplasare 8.00

 

TARIF LA SERVICIILE SUPLIMENTARE DE EPURARE care se va calcula ținând cont de reglementările în vigoare, pe baza metodologiei anexate