VízszolgáltatásAlimentarea cu apă potabilă a municipiului Miercurea-Ciuc se realizează din două surse:

-          Sursa subterană din lunca Oltului

-          Sursa de suprafaţă din lacul de acumulare Frumoasa

a)               Sursa subterană din lunca Oltului se situează în bazinul hidro-geologic al depresiunii Ciucului Mijlociu. Frontul de captare se compune din 20 de puţuri forate de medie adâncime (20-55 m), din care sunt în funcţiune 16 puţuri, şi au o capacitate nominală de 192 l/s.

Apa captată prin pompare este transportată printr-o conductă din PE, oţel şi ropas cu diametrul între Dn 150 – 400 mm, lung de 5,52 km, şi este dirijată la staţia de apă M-Ciuc.

Staţia de tratare – pompare este situată la vest de municipiu. Staţia de tratare realizează dezacidizarea şi dezinfecţia prin clorinare a apei. De aici apa tratată prin intermediul celor trei grupuri de pompe este dirijată la consumatori în diferite puncte ale municipiului. Grupul de pompe B asigură alimentarea directă a zonei de presiune inferioară a oraşului printr-o conductă de OL cu Dn 350 mm. Grupul de pompe C printr-o conductă de aducţiune de 2,5 km cu Dn 350 mm pompează apa potabilă în rezervorul de înmagazinare II din Dealul Spitalului, de unde se distribuie în zona de presiune superioară a municipiului. Grupul de pompe E realizează alimentarea cu apă potabilă a UM 01079 printr-o conductă de OL 100.

Rezervoarele de înmagazinare se află pe Dealul Spitalului şi se compun din 2 rezervoare de 2500 mc, care deservesc zona centrală a municipiului, şi din 2 rezervoare de 1000 mc, care deservesc zona cartierului Tudor Vladimirescu şi Jigodin.

b)               Sursa de suprafaţă din lacul de acumulare Frumoasa. Staţia de tratare este situată la cca. 500 m amonte de comuna Frumoasa, în imediata vecinătate a şoselei M-Ciuc – Comăneşti, pe versantul stâng a pârâului Frumoasa. Sursa de apă brută reprezintă Barajul Frumoasa, amplasat la cca. 2,5 km de comuna Frumoasa, aflat în administrarea Direcţiei Apelor Olt.   

Apa brută din baraj se captează gravitaţional prin intermediul unui turn de captare, şi intră printr-o conductă în staţia de tratare.

Staţia de tratare are o capacitate de 200 l/s şi are următoarele unităţi funcţionale: cameră de nivel constant, decantor radial, staţia de filtre, camera suflantelor, staţia de clorinare, staţia de reactivi, bazin de apă tehnologică, staţia de pompare a apei de spălare, iaz de decantare, laborator de analize, centrală termică, pavilion de exploatare, fosă septică.

Apa tratată printr-o conductă de oţel şi azbociment cu Dn 400-500 mm de o lungime de 13,6 km, prin cădere liberă ajunge în rezervoarele de înmagazinare ale municipiului M-Ciuc.

Descrierea amănunţită a acestei surse de apă cu instalaţiile aferente de tratre şi transport al apei se găseşte în documentaţia “Regulament de funcţionare-exploatare şi întreţinere a STAŢIEI DE APĂ FRUMOASA”.

Calitatea apei

Ţinând cont că apa destinată consumului uman trebuie să fie lipsită de orice microorganisme sau substanţe care prin număr sau concentraţie pot afecta sănătatea publică, în cadrul Companiei Harviz există un laborator de analize microbiologice, organoleptice şi fizico - chimice. În acest laborator, pe lângă controlul fluxului tehnologic care presupune controlul complet atât al apei brute cât şi cel al apei clorinate pompate în reţeaua de distribuţie, se face şi monitorizarea de control a zonelor de aprovizionare care verifică periodic calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile şi eficienţa procedeelor de tratare, în special dezinfecţia.

Conform cerinţelor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările ulterioare aduse prin Legea 311/2004 şi a Hotărârii 974/2004 - Normă de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, producătorii de apă potabilă au obligaţia de a întocmi anual Programe de monitorizare de control pentru staţiile de tratare, rezervoare şi zone de aprovizionare şi Programe de monitorizare de audit pentru staţiile de tratare şi zone de aprovizionare.

 

Compania asigură accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse şi distribuite. Datele sunt disponibile, fără perceperea unei taxe, la Serviciul Tehnic , la numărul de telefon: 0266-313 636/int.14, pentru utilizatorii din zona de aprovizionare.
Informaţiile referitoare la calitatea apei pot fi obţinute de la Serviciul Tehnic , la numărul de telefon 0266-313 636/int.14, in zilele de luni-vineri, între orele 9:00-12:00.

 

   APROBATE prin HOTĂRÂREA. CONS. ADMIN. NR.10/30.07.2013-  ANEXA NR.1  - CAP.C
DENUMIRE UM TARIF  OBSERVAȚII 
Lei fără TVA
Detectare conducta, depistare, spargere lei/ora  80.00 se taxează min.1 ore
Pompare ape uzate cu motopompa  lei/ora  30.00 se taxează min.1 ore
Manevre la instalatiile publice  de apa lei/buc 60.00  
Rebransare consumatori lei/buc 400.00  cei debranșați pentru neplată
Conectare bransament  apa potabila lei/buc  250.00 până la  DN 32 mm
lei/buc  500.00 peste  DN 32  mm
Eliberare adeverinte si xerocopii acte arhivate lei/pagina 10.00  
Demontare/remontare contor apa lei/buc 5.00  
Sigilare pe pozitie   contor de apă lei/buc 10.00  
         
Nota:        
 • În cazul demontării, remontării și verificării contoarelor  de apă de Laboratorul metrologic  resigilarea este gratuită 

 

Monitorizarea Calităţii Apei Potabile: