Puncte de lucru Detalii

Contract de servicii: CS4 Contractul Nr. 95 din 12.05.2015 „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectului „Racorduri, branșamente și extinderea retelei de canalizare în aria de operare a SC HARVIZ SA".

 

Contractul a fost semnat cu SC EPTISA ROMANIA SRL în data de 12.05.2015. acesta are o valabilitate de 19 luni începând cu data ordinului de începere din data de 07.09.2015.

Valoarea contractului este de 289.246 lei fără TVA.

Contractul cuprinde activiăți de supervizare a contractului de lucrări CL 9 - HR-HV-P&DB-04 – PROIECTARE SI EXECUTIE DE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN ARIA DE OPERARE SC HARVIZ SA. Si activitatile de publicitate aferente.
Rezultatul asteptat prin realizarea contractului de asistenta tehnica este ca implementarea cu succes a contractului să conducă la finalizarea cu succes din punct de vedere al calităţii, costurilor şi perioadei de timp a contractelor de lucrari.

 

Contract de lucrări: CL9 Proiectare și execuție de branșamente și racorduri în aria de operareSC HARVIZ SA

 

Contractul a fost semnat cu asocierea SC HIDROTRAN SRL- SC TERMOLANG SRL- SC ING SERVICE SRL –SC TOTAL PROIECT SRL în data de 14.05.2015. acesta are o valabilitate de 240 zile începând cu data ordinului de începere din data de 10.09.2015.

Valoarea contractului este de 16.338.890,42 lei fără TVA la LOT1.
Valoarea contractului este de 10.682.476,11 lei fără TVAla LOT2.
Contractul cuprinde brasnșamente și racorduri în următoarele localități:
LOT 1: Săndominic, Mădăraș, Cărța-Ineu, Tomești, Dănești, Racu, Satu Nou/Gărciu, Siculeni, Mihăileni, Văcărești, Nădejdea.
LOT2: Miercurea Ciuc, Leliceni-Fitod, Minsentea, Șoimeni, Păuleni-Ciuc, Frumoasa, Bărzava, Nicolești, Sănmartin, Ciucani, Cozmeni, Sănșimion.
LOT3: Contractul a fost semnat cu asocierea SC PROBICONS SRL în data de 14.05.2015. acesta are o valabilitate de 240 zile începând cu data ordinului de începere din data de 10.09.2015.

 

Valoarea contractului este de 8.612.835,58 lei fără TVA.
Contractul cuprinde brasnșamente și racorduri în următoarele localități: Vlăhița, Homorod-Băi, Mărtiniș, Rareș, Sănpaul, Brădești, Tărnovița, Satu Mare, Făncel, Săncrai, Tămașu, Tibod, Ulcani.