Puncte de lucru Detalii

Implementarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Ciceu