Puncte de lucru Detalii

Operatorul Regional S.C. HARVÍZ S.A. beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă, acordată prin POS Mediu pe perioada 2012 – 2015, pentru implementarea Proiectului cod CCI 2009 RO 161 PR 020 "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita", în baza Contractului de finanţare nr. 1132/ 21.03.2012.
Proiectul constă în investitii cu privire la tratarea și distribuirea apei potabile cât și colectarea și epurarea apelor uzate pentru zonele urbane Miercurea Ciuc, Vlăhița și zonele rurale Ciceu, Sândominic, Mădăraș, Tomești, Dănești, Cârța, Păuleni-Ciuc, Leliceni din județul Harghita.

Investițiile au ca scop următoarele:
• să asigure un nivel adecvat al calității apei potabile iar apa uzată să fie evacuată în emisar în conformitate cu Directivele UE
• să asigure rate de conectare de cel puțin 90% în zona proiectului


Valoarea totală a proiectului este de 284.517.006 lei fără TVA.

 

Sumarul proiectului:  Extinderea și reabilitarea infrastructuii de apă și apă uzată în județul Harghita

 

Operatorul s-a angajat, conform contractului de finanțare, să deruleze 17 contracte, compusă din 8 contracte de lucrări, 3 contracte de servicii și 6 contracte de furnizare în scopul de a realiza investițiile incluse în proiect, conform celor enumerate mai jos:

 

 

Contracte de lucrări

1.

CL 1 – HR-MC-P&DB-01- Lucrări la sursele de apă şi staţii de tratare ale municipiului Miercurea-Ciuc

2.

CL 2 - HR-MC-RB-01 - Reabilitarea si extinderea reţelelor de alimentare cu apa si de canalizare menajeră din localităţile Miercurea Ciuc, Şoimeni, Fitod si Leliceni

3.

CL 3 HR-CI-RB-02 – Implementarea reţelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in Ciceu

4.

CL 4 HR-SD-RB-03 - Extindere rețea de apă și rețele de canalizare în Sândominic

5.

CL 5 -   HR-BA-P&DB-O2- Lucrări la sursele de apa, aducţiuni si Staţii de Tratare în Sândominic si Vlăhiţa

6.

CL 6 HR-CA-RB-04 - Extindere alimentare cu apă și rețele de canalizare în Tomești, Dănești, Mădăraș și Cârța”

7.

CL 7 –HR-VL-P&DB-03- Reabilitarea și extinderea Stațiilor de epurare din Vlăhița și Mădăraș

8.

CL 8 – HR-VL-RB-05 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitatea Vlăhița

 

 

 

Contracte de servicii

1.

CS 1 - Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului şi Supervizarea Lucrărilor

2.

CS 2 - Auditul proiectului

3.

CS 3 - Verificarea proiectelor de către verificatori autorizaţi

 

 

 

 

Contracte de furnizare

1.

CF 1-HR-PRO-01.01 - Achiziție și instalare debitmetre

2.

CF 2 Lot 1- HR-PRO-01.02 Lot 1 - Laborator mobil pentru detecția pierderilor de apă în rețele

3.

CF 2 Lot 2 - HR-PRO-01.02 Lot 2- Echipamente pentru laboratorul central, pentru analize chimice și biologice

4.

CF 3- HR-PRO-02.01- Echipamente operaționale sistem canalizare

5.

CF 4- HR-PRO-02.02 - Echipamente operaționale management nămol

6.

CF 5- HR-PRO-03 - Achiziţie si instalare echipament SCADA

 

Execuția lucrărilor și furnizarea bunurilor vor contribui la realizarea obiectivului specific al POS Mediu, acela privind îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015, dar și a obiectivului general al POS Mediu, acela privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor din aria de implementare a contractului.