Csíkszépvízi gyüjtőtó

Viziune

Apa este elementul indispensabil al omului. Compania noastră doreştesă-şi servească clienţii cu acest element vital cu o potabilitate ridicată şicu costuri la nivelul suportabilităţii. Vom avea grijă ca apele uzate colectate de noi să devină curate după procesul de epurare, asigurând astfel şanse egale generaţiilor viitoare în ceea ce priveşte resursele naturale de ape.

Misiune

Sarcina noastă este de a furniza servicii de calitate constantă la parametrii cei mai buni din punct de vedere calitativ pentru clienţii noştri și de a fi  receptivi și transparenți la nevoile lor.

Vom asigura satisfacţia profesională al angajaţilor prin noi şi noi provocări profesionale şi prin programe de dezvoltare profesională.

Vom deversa în emisare ape epurate care nu periclitează calitatea apelor curgătoare şi freatice.

Vom asigura fondurile necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea infrastructurii existente astfel încât aceasta să prezinte un grad de disponibilitate adecvat și să asigure performanțele cerute la un cost minim.

Vom asigura  înbunătăţirea performanţei financiare prin minimizarea pierderilor.

Prin utilizarea eficientă a activelor, a resurselor naturale, financiare și umane, vom asigura dezvoltarea durabilă a serviciilor pentru a satisface aşteptările şi pretenţiile proprietarilor Companiei noastre.