Munkatérkép Tovább

A HARVÍZ RT Vezetőtanácsának Határozatai

 

Hotărâre C.A. nr.1 din 27.01.2017

Se aprobă programul de producție a apei potabile și a serviciilor de canalizare menajeră pentru anul 2017.

Se aprobă lista de investiții propuse pe anul 2017.

Se aprobă procesul verbal de finalizare a negocierilor din data de 26.01.2017, contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

Hotărâre C.A. nr.2 din 27.01.2017

Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea nr.11/2014

Hotărâre C.A. nr.3 din 27.02.2017

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2017.

Hotărâre C.A. nr.4 din 27.02.2017

Se aprobă trecerea pe pierderi a unei sume totale de 38.566,88 lei, ce rezultă debitele unor utilizatorilor insolvabili, fără bunuri urmăribile, constatate prin încheieri ale executorului judecătoresc.

Hotărâre C.A. nr.5 din 27.02.2017

Se aprobă inventarul bunurilor din patrimoniul privat al S.C.HARVÍZ S.A. și S.C. CSÍKI FÜRDŐK S.R.L.

Se aprobă procesul verbal la terminarea inventarierii patrimoniului privat al S.C.HARVÍZ S.A. nr. 496/27.02.2017.

Se aprobă memoriul justificativ privind propunerea pentru casare a unori bunuri din domeniul privat al societății, centralizatorul privind lista bunurilor care urmează să fie casate și scoase din funcțiune, centralizatorul privind valorile activelor corporale  din patrimoniul S.C. HARÍZ S.A.