Munkatérkép Tovább

A HARVÍZ Rt. által működtetett víz és csatorna közhálózatokra való csatlakozási folyamat leírása

 

A. (TERMÉSZETES FOLYAMAT) –MEGLÉVŐ RENDSZEREK -ESETÉBEN

1) KÉRÉS

Az igénylő (jogi-, vagy fizikai személy) kitöltött tipuskéréssel fordul a Regionális Szolgáltató műszaki osztályához, amiben kifelyezi óhaját miszerint csatlakozni szeretne a víz- és/vagy csatorna közhálózatra.A kérésnek tartalmaznia kell a következő adatokat:
a) az igénylő neve, lakcíme, telefonszáma
b) a szóban forgó ingatlan címe, tulajdonformája (saját vagy bérelt)
Az igénylő a kérést a Szolgáltató székhelyén, a vidéki munkapontok irodáinál vagy az illető helységben szolgálatot teljesítő Harvíz alkalmazottnál adhatja le. A kérést iktatni kell. Az iktatás után a műszaki iroda irodavezetőjéhez kell eljuttatni, aki elbírálja, jóváhagyja vagy megalapozott írott indoklás mellett elutasítja.

2) MŰSZAKI TERV

A kérés leadásakor az igénylőnek, egy rövid műszaki tervet kell bemutatnia. A tervet egy, erre jogosítással rendelkező, külső tervező készíti el. A dokumentumnak tartalmaznia kell:
- egy rövid műszaki leírást a szükséges hozamról, vezetékhosszról és –átmérőkről, a kiszolgált személyek számáról, stb.
- egy behelyezési rajzot (plan de incadrare) és
- egy részlet rajzot (plan de detaliu) a vezetékek nyomvonaláról, a csatlakozási aknák elhelyezéséről, mélységéről, a gerincvezetékekre való csatlakozási pontokról, a vezetékek mélységeiről, vezeték átmérőkről és minden egyéb fontos tudnivalóról amire az üzemeltetés során szükség lehet, beleértve az aknák és a gerincvezetékre való csatlakozási pontokat.

3) CSATLAKOZÁSI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSA

Ezek után az igénylőnek , az engedély ellenértékének a kifizetése után, ki kell váltania a csatlakozási engedélyt (aviz de bransare/racordare) , a Cég székhelyén, a műszaki iroda engedély kibocsátási irodáján. Az engedély kiváltását megelőzően (lehetőleg a kérés leadásakor) a következő dokumentumokot kell beadni:
a) csatlakozási kérés
b) műszaki terv
c) a szóban forgó ingatlan tulajdonhelyzetét igazoló dokumentum (telekkönyv másolat, érvényes bérleti szerződés másolat, a munkálatok elvégzésére történő felhatalmazás az épület tulajdonosa részéről, stb.)
d) a helyi önkormányzat által kibocsájtott -a rácsatlakozásra vonatkozó-urbanisztikai bizonylatot
A rácsatlakozási engedélyt a fenti, összes akta beadásától számított maximum 30 munkanapon belül ki kell bocsátani,

4) KIVITELEZÉS
-a tulajdonos, az urbanisztikai bizonylatban foglalt összes szükséges engedély kiváltása után , epítkezési engedélyt vált ki a helyi önkormányzattól, az elvégzendő munkálatokra
-a kivitelezés megkezdése előtt értesíti a regionális szolgáltatót a munkálatok megkezdéséről
-a gerinvezetékre való rácsatlakozást a szolgáltató emberei végzik el, legyen szó ivó- vagy szennyvízről, és ennek ellenértékét, az érvényben lévő tarifa alapján, ki kell fizetni

5) KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK ÁTVÉTELEZÉSE
-a lefektetett vezetékeket nem szabad betakarni, mindaddig amíg a cég alkalmazottja nem tart terepszemlét
-addigra fel kell szerelni a fogyasztásmérőt és az ellenőrzés után az átvételező leplombája és erről tipus-jegyzőkönyvet készít. Az átvételkor a tulajdonosnak be kell mutatnia a kiváltott csatlakozási engedélyt, valamint a fogyasztásmérő bizonylatát. Amennyiben az átvételező eltérést tapasztal a kiadott engedély és a kivitelezés között, egy új rajzot készít és azt bejutattja az engedélyezési irodába.

6) SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA
-a tulajdonos az átvétel után 3 munkanapon belül jelentkezik a cég székhelyén, szolgáltatási szerződés megkötése érdekében bemutatja következő aktákat:
-a kiváltott csatlakozási engedélyt
-az átvételi jegyzőkönyvet

B.(KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁS) –ÚJ RENDSZEREK- ESETÉBEN

1) KÉRÉS

Az igénylő (fizikai személy) kitöltött tipus kéréssel fordul a Regionális Szolgáltató műszaki osztályához, amiben kifelyezi óhaját miszerint csatlakozni szeretne a víz- és/vagy csatorna közhálózatra.A kérésnek tartalmaznia kell a következő adatokat:
c) az igénylő neve, lakcíme, telefonszáma
d) a szóban forgó ingatlan címe, tulajdonformája (saját vagy bérelt)
Az igénylő a kérést a Szolgáltató székhelyén, a vidéki munkapontok irodáinál vagy az illető helységben szolgálatot teljesítő Harvíz alkalmazottnál adhatja le. A kérést iktatni kell. Az iktatás után a műszaki iroda irodavezetőjéhez kell eljuttatni, aki elbirálja, jóváhagyja vagy megalapozott írott indoklás mellett elutasítja.

2) A MŰSZAKI TERV

A kérés leadásakor egyeztetés történik a kivitelezési feltételekről is. Ennek alapján és a terepszemle után a Szolgáltató szakemberei elkészítik maximum 5 munkanap alatt. A dokumentumnak tartalmaznia kell:
- egy rövid műszaki leírást a szükséges hozamról, vezetékhosszról és –átmérőkről, a kiszolgált személyek számáról, stb.
- egy behelyezési rajzot (plan de incadrare) és
- egy részlet rajzot (plan de detaliu) a vezetékek nyomvonaláról, a csatlakozási aknák elhelyezéséről, mélységéről, a gerincvezetékekre való csatlakozási pontokról, a vezetékek mélységeiről, vezeték átmérőkről és minden egyéb fontos tudnivalóról amire az üzemeltetés során szükség lehet, beleértve az aknák és a gerincvezetékre való csatlakozási pontokat.

3) A CSATLAKOZÁSI  ENGEDÉLY KIVÁLTÁSA

Ezek után az igénylőnek ki kell váltania a csatlakozási engedélyt (aviz de bransare/racordare) , a Cég székhelyén, a műszaki iroda engedély kibocsátási irodáján. Az engedély kiváltását megelőzően (lehetőleg a kérés leadásakor) a következő dokumentumokot kell beadni:
a) csatlakozási kérés

b) a szóban forgó ingatlan tulajdonáhelyzetét igazoló dokumentum (telekkönyv másolat, érvényes bérleti szerződés másolat, a munkálatok elvégzésére történő felhatalmazás az épület tulajdonosa részéről, stb.)
c) a helyi önkormányzat által kibocsátott -a rácsatlakozásra vonatkozó-urbanisztikai bizonylatot
A rácsatlakozási engedélyt a fenti, összes akta beadásától számított maximum 15 munkanapon belül ki kell bocsátani,

4) KÖZHÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS

Ez a dokumentum egy kétnyelvű típusnyomtatvány.(1.sz. melléklet) Akkor kerül kitöltésre és aláírásra ha rendelkezésre áll a csatlakozási engedély. Ebben az anyagban pontosan ki kell tölteni a kért adatokat, bejelölni a fizetési feltételeket, elfogadni a szerződéses jogokat és kötelezettségeket. Azokat az észrevételeket vagy elvárásokat amelyek nincsenek a szerződés formájában kell a szerződéshez hozzárendelni, ha mindkét fél egyet ért bevezetésükkel. Ez az a dokumentum ami alapján az ügyfél megrendeli a Szolgáltatótól a közműre való rácsatlakozást, tudomásul veszi a vonatkozó jogait és kötelezettségeit.
A szerződés aláírásakor az ügyfél kifizeti a munkálatok értékét (beleértve a csatlakozási engedélyét is), vagy az első részletet, a szerződésben választott fizetési módnak megfelelően. Amennyiben a részletfizetési mód mellett döntött a részletfizetésre történő felszólítást, számla formájában a vízfogyasztási számlával együtt fogja megkapni, a szerződésben vállalt időben.

5) AZ ELŐSZÁMÍTÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

Az előszámítás a csatlakozási szerződés melléklete. Ennek tartalma magába foglalja a fogyasztásmérő utáni elzáróig az összes anyagot és azok felszerelésének díját.
Nem tartalmazza a munkálat földmunka részének ellenértékét.

6) A KIVITELEZÉS ÉS A MUNKÁLATOK ÁTVÉTELEZÉSE
A fővezetékre való rácsatlakozást a regionális szolgáltató által elismert szakképesített kereskedelmi társaság végzi. A kivitelező a munka elvégzése után, helyszínrajzot készít, valamint a felhasznált anyagokrol elszámolást. Az anyagokat a Szolgáltató biztositja, beleértve a fogyasztásmérőt is.
A rácsatlakozási munkálatok végeztével a regionális szolgáltató helyi képviselője által kitöltött átvételi jegyzőkönyv alapján a fogyasztóval megköttetik a szolgáltatási szerződés, mely tartalmazza az ivóvízhasználat és/vagy a szennyvízvisszafogadás fetételeit, a szolgáltatások árát, fizetési feltételeket, határidőket, valamint a szerződő felek jogait és kötelességeit. A szolgáltatási szerződés aláírása után az ivóvízszolgáltatás és a szennyvízhálózat üzemeltetésének minőségét a regionális szolgáltató szavatolja.

7) A SZENYVÍZHÁLOZATRA VALÓ CSATLAKOZÁS:

Azok a fogyasztók, akik az újonnan lefektetett szennyvízhálózatra szeretnének rácsatlakozni és a község polgármesteri hivatalánál nem fizették ki az ott megszabott 200 lejes díjat, jelentkezzenek a Harvíz R.t. csíkszeredai székhelyén, vagy a cég körzeti megbízottjánál , itt egy típuskérés kitöltése után ugyanezért az összegért megkapják a rácsatlakozási engedélyt, valamint a csatlakozási idomot.

Megjegyzés: Azok a jogi személyek, akik eddig nem voltak rácsatlakozva a meglévő ivóvízhálózatra, a törvényes előírásoknak megfelelően szakember által elkészített bekötési terv alapján csatlakozási engedélyt kell kérjenek a regionális szolgáltatótól.

8) A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA

A szerződést az átvételezéskor kell aláírni, ha ez nem lehetséges, akkor a tulajdonos az átvétel után 3 munkanapon belül jelentkezik a cég székhelyén, szolgáltatási szerződés megkötése érdekében és ehhez bemutatja következő aktákat:
-a kiváltott csatlakozási engedélyt
-az átvételi jegyzőkönyvet