A szennyvízelvezetés a városokban és a községekben egyaránt részben gravitációs, részben kényszeráramoltatású (vákuumos, illetve házi beemelőkkel ellátott kisnyomású) szennyvízelvezető rendszerrel  történik.

A csíkszeredai szennyvíztisztító állomás ülepítő medencéjeA szennyvíztisztítás során környezettudatos megoldásokat alkalmazunk. Szennyvíztelepeink mindegyikén - a mechanikai tisztítást követően - kis- illetve nagyterhelésű eleveniszapos tisztítási technológiát működtetünk, jellemzően nitrogén és foszfor eltávolítással. Az eleveniszapos medencékben többféle baktérium segítségével tisztítjuk a szennyvizet. Az oxigént kedvelő baktériumoknak légbefúvással oxigént biztosítunk. A keletkező szennyvíziszapot (jellemzően gépi) víztelenítés és fél éves tárolás után a mezőgazdaság hasznosítja, így az értékes tápanyagok a talajba kerülnek.
A megfelelően megtisztított szennyvíz végül természetes vizeinkbe kerül vissza.