Szűkös költségvetése miatt egy kivétellel minden elkezdett munkálatot kénytelen volt felfüggeszteni a csíkszentdomokosi önkormányzat. A folyamatban lévő, uniós alapokból finanszírozott ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítése év végéig kellene befejeződjön, a szükséges 300 ezer lejes önrész biztosítása viszont nagy teher a polgármesteri hivatal számára.

 

Nem tudnak új beruházásokat megvalósítani, sőt az elkezdett munkálatokat sem bírják folytatni Csíkszentdomokoson a szűkös költségvetésük miatt – számolt be Ferencz Alajos polgármester. Hozzátette, az idén életbe lépett új költségvetés-elosztás miatt az állami büdzséből nem kaptak vissza semmit: sem a jövedelmi adóból, sem a hozadéki adóból. Eddig a lakosok által befizetett adókból tartották fenn az intézményt, abból tudták kiadni a fizetéseket, és egyelőre nagy elmaradásaik sincsenek, de több munkálatot is le kellett állítaniuk. Abban bíznak, hogy a később esedékes költségvetés-kiegészítés kedvezőbb lesz majd számukra, mint az év eleji leosztás.

„Az egyetlen folytatódó munkálat az ivóvíz- és a csatornahálózat bővítése, mivel az egy nagy uniós projekt. Viszont ott is gondjaink vannak, mert az önrészt biztosítani kell, az év végéig ki kell fizetni. A mostani helyzetben egy 300 ezer lejes önrész a helyi költségvetésnek elég nagy terhet jelent. Nem beszélve arról, hogy a hálózat elindításához még a régi rendszeren is tennivaló lenne – négy átemelőt kell felszerelni –, amelyre szintén nincs fedezetünk" – avatott be a községvezető.

Több mint húszmillió lej értékű fejlesztési beruházás által fejeződhet be Csíkszentdomokoson az ivó- és szennyvízhálózat kiépítése, amelyhez tavaly májusban fogtak hozzá. Ferencz Alajos kérdésünkre elmondta, a kisebb utcák után a forgalmasabb utakon dolgoztak, jelenleg a Balánbánya felé vezető útszakaszon tevékenykednek. Ha ott is befejezik a munkálatokat, az európai út mellett folytatják a vezetékek lefektetését. A polgármester meglátása szerint a Maros megyei kivitelező cég tudja tartani az év végi határidőt.

„Amit most építettek ki, azokra felrakták az aknákat, csatlakozókat, tehát a munkálat befejeztével ott indulhatna a rendszer. A korábban elkészült hálózatra pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap Környezeti Programja (POS Mediu) révén most teszik fel a csatlakozókat, így annak az ára nem terheli a lakókat. Mostanig a helyieknek kellett kifizetniük az aknát, a csatlakozást, ami általában ezer lej fölötti érték volt" – részletezte az elöljáró. A tervek szerint a szenttamási Feneketlen-tónál lévő vízházból jut majd el az ivóvíz Domokosra, a szennyvizet pedig a Csíkmadaras közelében készülő tisztítóállomáshoz vezetik.

Ferencz Alajostól megtudtuk, ahol a rendszer már kiépült, ott korábban elkezdték az utak burkolását, amelyet fel kellett függeszteniük a szűkös költségvetés miatt, emellett tervezési szakaszban leállították két községi útszakasz felújítását is. A fentebb említett ok miatt nem tudják folytatni a kultúrotthon körüli parkosítást, a mentőállomás környékének rendbehozatalát, továbbá az egészségügyi ház fejlesztésére sem fordíthatnak.

 

2015.06.11: Csíki Hírlap, Kömény Kamilla